cyanobacteriën

Eigenschappen

VoorkeurslabelcyanobacteriënDe meest eenvoudige algen, die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriën worden ingedeeld.
DefinitieDe meest eenvoudige algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen., die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. worden ingedeeld.
SynoniemcyanobacterieDe meest eenvoudige algen, die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriën worden ingedeeld.
Toelichting op definitieGrote groep tot fotosynthese in staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. zijnde prokaryoten - sommigen produceren onder bepaalde omstandigheden metabolieten of toxinen die schadelijk zijn voor mens en dierDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23394&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
cyanobacteriënDe meest eenvoudige algen, die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriën worden ingedeeld.Breder
  • algen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
cyanobacteriënDe meest eenvoudige algen, die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriën worden ingedeeld.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
cyanobacteriënDe meest eenvoudige algen, die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriën worden ingedeeld.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
blauwalg (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdcyanobacteriënDe meest eenvoudige algen, die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriën worden ingedeeld.
Rdf.jpg