RxM00FC02C30000B3AB00000000S_M00FC02C30000BD7E00000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel > Vormen > RxM00FC02C30000B3AB00000000S_M00FC02C30000BD7E00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000B3AB00000000S_M00FC02C30000BD7E00000000S
Vorm-id  : Id-18c8752c-545e-d7cf-bc0d-d3df3adc23dc
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Primaire functies
ArchiMate-element  : Calimiteitenzorg (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1481
Y-coördinaat  : 1056
Z-coördinaat  : 17
Breedte  : 172
Hoogte  : 529
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :