overige waterkering overig A


Eigenschappen

Voorkeurslabeloverige waterkering overig A
AfkortingOverig B
DefinitieWaterkering waarbij het verschil in hoogte tussen het Maatgevend Hoog Water (MHW) en de gemiddelde hoogte van het naastliggend maaiveld groter is dan 0,5 m.
SynoniemOverige waterkering (B), overige waterkering (B), overige waterkeringen (B), overige waterkeringen Overig B, overige waterkering Overig B, Overig B, overig B

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overige waterkering overig ABreder
overige waterkering overig ABron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg