binnentalud

Eigenschappen

VoorkeurslabelbinnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk.
DefinitieHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water..
Publieksvriendelijke toelichtingSchuine kant van de dijk aan de landzijde.
SynoniembinnentaludsHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-3becedd7-f868-4457-8691-a9edd2589baf

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
binnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk.Breder
  • talud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
binnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
binnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
stabiliteit binnentalud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbinnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk.
Rdf.jpg