datameer


Eigenschappen

Voorkeurslabeldatameer
DefinitieEen datameer is een systeem of opslagplaats van gegevens die zijn opgeslagen in zijn natuurlijke/onbewerkte formaat, meestal object - blobs of bestanden.
Synoniemdatameren, data meer, data meren, data lake, data lakes, datalake, datalakes
Toelichting op definitieEen datameer is meestal een enkele opslag van gegevens, inclusief onbewerkte kopieën van bronsysteemgegevens, sensorgegevens, sociale gegevens enz. en getransformeerde gegevens die worden gebruikt voor taken zoals rapportage , visualisatie , geavanceerde analyses en machine learning . Een datameer kan gestructureerde gegevens bevatten uit relationele databases (rijen en kolommen), semi-gestructureerde gegevens ( CSV , logs, XML , JSON ),ongestructureerde gegevens ( e- mails , documenten, pdf's ) en binaire gegevens (afbeeldingen, audio , video). Een datameer kan "on-premises" (binnen de datacenters van een organisatie) of "in de cloud" (met behulp van cloudservices van leveranciers zoals Amazon , Microsoft of Google ) tot stand worden gebracht. Slecht beheerde datameren worden schertsend datamoerassen genoemd.
Exacte overeenkomsthttps://en.wikipedia.org/wiki/Data_lake
Afbeelding vanData warehouse vs data lake
Data warehouse vs data lake.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
datameerBreder
datameerBron van
datameerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
datamanagement (Begrip)Gerelateerddatameer
Rdf.jpg