auditing


Eigenschappen

Voorkeurslabelauditing
DefinitieAuditing is het controleren van een organisatie.
Toelichting op definitieDit omvat het uitvoeren van:

- een onderzoek naar een proces/organisatie,
- een accountantscontrole van een verantwoordingsstuk, zoals een jaarrekening, subsidieaanvraag of interne (management)rapportage.

Het doel is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever (auditée) of derden (maatschappelijk verkeer). Een procesaudit richt zich op het onderzoek naar de opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen. Een financiële audit richt zich op de betrouwbaarheid van de verslaglegging. De uitvoerenden (auditors) zijn gespecialiseerde controleurs zoals accountants, kwaliteitsauditors of controleafdelingen binnen een bedrijf(stak).

De uitkomsten van een audit worden in een rapport vastgelegd.

Auditing en auditors worden veelal onderscheiden als:

Interne audits: onderzoek en controle door interne auditors (zijn in dienst van de organisatie). Externe audits: onderzoek en controle door externe auditors (zijn onafhankelijk van de organisatie).

Audits worden al dan niet op basis van wet- en regelgeving gereguleerd en/of verplicht gesteld.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Auditing

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
auditingBreder
auditingBron van
auditingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg