RxM00FC02C3000212AE00000000R_M00FC02C30000B5F400000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000212AE00000000R_M00FC02C30000B5F400000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000212AE00000000R_M00FC02C30000B5F400000000S
Verbindingslijn-id  : Id-1538b29f-08b7-f14c-7d1d-75fde2f603de
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen
ArchiMate-relatie  : Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen verwerkt Sondering (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000870C00000000S_M00FC02C30000B5F400000000S (Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000BCD400000000S_M00FC02C30000B5F400000000S (Sondering)
Z-coördinaat  : 58
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :