RxM00FC02C3000239DD00000000R_M00FC02C30000D47F00000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BP003-Procesverantwoordelijke > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000239DD00000000R_M00FC02C30000D47F00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000239DD00000000R_M00FC02C30000D47F00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-14acf95c-e247-e7c2-da40-e73a323e029e
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BP003-Procesverantwoordelijke
ArchiMate-relatie  : Proceseigenaar PFB is toegewezen aan Uitvoeren Publieksdiensten (AssignmentRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000D47C00000000S_M00FC02C30000D47F00000000S (Proceseigenaar PFB)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000B3A800000000S_M00FC02C30000D47F00000000S (Uitvoeren Publieksdiensten)
Z-coördinaat  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :