functioneel gebied recreatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelfunctioneel gebied recreatie
DefinitieGebied in gebruik voor openlucht recreatie.
Toelichting op definitieFunctioneel gebied recreatie is geen verplichte inhoud van de BGT.


recreatie: speeltuin
Geheel van begroeiing, verharding, opstallen en speelwerktuigen, bedoeld als speelplaats voor kinderen.

recreatie: park
Landschappelijk ingericht terrein, begroeid met houtachtige en kruidachtige vegetatie, verharding, objecten, waterpartijen en dergelijke, bedoeld als (grootschalige) recreatieve voorziening.

recreatie: sportterrein
Terrein, mogelijk met groenvoorziening, verharding en bebouwing, bestemd voor sportbeoefening.

recreatie: camping
Geheel van verharding, begroeiing en opstallen, in gebruik als terrein waar tijdelijk tenten en/of caravans kunnen worden geplaatst ten behoeve van recreatie.

recreatie: bungalowpark
Geheel van verharding, begroeiing, overige opstallen en gebouwen, bedoeld als vakantie-/weekendhuisjes die niet permanent bewoond worden.

recreatie: volkstuin

Terreingedeelte in gebruik als volkstuinen, inclusief bebouwing, verharding en dergelijke.
Exacte overeenkomsthttps://geonovum.github.io/IMGeo-objectenhandboek/functioneelgebied
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
functioneel gebied recreatieBreder
functioneel gebied recreatieBron van
functioneel gebied recreatieDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg