microverontreiniging

Eigenschappen

VoorkeurslabelmicroverontreinigingEen kwantitatief geringe verontreiniging, die echter vanwege de schadelijke eigenschappen ongewenst is.
DefinitieEen kwantitatief geringe verontreinigingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan., die echter vanwege de schadelijke eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. ongewenst is.
SynoniemmicroverontreinigingenEen kwantitatief geringe verontreiniging, die echter vanwege de schadelijke eigenschappen ongewenst is.
Toelichting op definitieMicroscopisch kleine stoffen, die in lage concentratiesSterkte van een oplossing uitgedrukt in aantal massa eenheden per volume eenheid. (maximaal enkele microgrammen per liter) schade kunnen toebrengen aan het waterleven in het oppervlaktewater of aan de werking van de zuiveringsinstallatiesDe installatie die zorg draagt voor de zuivering van afvalwater.. Voorbeelden hiervan zijn medicijnresten, hormonenHormonen zijn stoffen die door endocriene klieren via de bloedbaan aan doelcellen of -organen worden afgegeven., weekmakers, brandvertragende stoffen, gewasbeschermingsmiddelenDe landbouw gebruikt veel gewasbeschermingsmiddelen. Deze hebben tot doel om ongedierte of onkruiden te weren van akkers. Bij normaal gebruik kunnen deze stoffen bij regen uitspoelen en in het oppervlaktewater terecht komen. en PAKGroep van chemische verbindingen waarvan de moleculaire structuur is opgebouwd uit een reeks aan elkaar gekoppelde benzeenringen.’s.
Voorbeeldhttps://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202015/STOWA%202015-27.pdf
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-07d8077e-662e-45ca-9705-b88421304f22
Afbeelding vanRWZI-017_A5-768x512.jpg

Hergebruik actief kool voor verwijdering van organische microverontreinigingenEen kwantitatief geringe verontreiniging, die echter vanwege de schadelijke eigenschappen ongewenst is. (RWZI).

microverontreiniging oppervlaktewater

MicroverontreinigingEen kwantitatief geringe verontreiniging, die echter vanwege de schadelijke eigenschappen ongewenst is. oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water..
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
microverontreinigingEen kwantitatief geringe verontreiniging, die echter vanwege de schadelijke eigenschappen ongewenst is.Breder
  • verontreiniging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
microverontreinigingEen kwantitatief geringe verontreiniging, die echter vanwege de schadelijke eigenschappen ongewenst is.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
microverontreinigingEen kwantitatief geringe verontreiniging, die echter vanwege de schadelijke eigenschappen ongewenst is.Gerelateerd

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg