benzeen

Eigenschappen

VoorkeurslabelbenzeenOrganische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen.
AfkortingC6H6Organische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen.
DefinitieOrganische-chemische vluchtige verbindingEen stroom voerend element. (C6H6Organische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen.), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen.
Toelichting op definitieBenzeenOrganische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen. is een organische verbindingMateriaal waaruit levende en dode organismen zijn opgebouwd en dat door micro-organismen kan worden afgebroken., meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. specifiek een koolwaterstofVerbinding die bestaat uit koolstof (C) en waterstof (H), afgekort HC., met als brutoformule C6H6Organische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen.. Het is een van de bekendste vertegenwoordigers van de aromatische verbindingenEen stroom voerend element.. Door het frequente gebruik van benzeenOrganische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen. en zijn derivaten, wordt in het Nederlands een fenylgroep (een arylsubstituent met brutoformule C6H5-) afgekort door Φ (de Griekse letter phi). BenzeenOrganische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen. komt bij kamertemperatuur voor als een heldere kleurloze vloeistofVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn., met relatief onaangename geur. Het is bijzonder stabiel doordat 6 elektronen gedelokaliseerd zijn in een ringvormige, vlakke structuur. Waar in veel verbindingenEen stroom voerend element. de elektronen in één chemische binding vast zitten, kunnen in de ring van koolstofatomen in benzeenOrganische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen. de π-elektronen zich verplaatsen over de bindingen heen. Deze vrijheid wordt in de structuurformule aangegeven door de cirkel in de zeshoek.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-967263e9-6f60-46d4-9df1-f401c94e3af2, https://nl.wikipedia.org/wiki/Benzeen
Afbeelding van270px-Benzene-aromatic-3D-balls.png
Molecuulmodel van benzeenOrganische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
benzeenOrganische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen.Breder
  • koolwaterstof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • organische stof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • molecuul (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
benzeenOrganische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
benzeenOrganische-chemische vluchtige verbinding (C6H6), die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg