RxM00FC02C3000092FF00000000S_M00FC02C30000BD7E00000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel > Vormen > RxM00FC02C3000092FF00000000S_M00FC02C30000BD7E00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C3000092FF00000000S_M00FC02C30000BD7E00000000S
Vorm-id  : Id-126c1f0d-f2ab-88b3-bbc4-1e6eedd3b893
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C30000BA2E00000000S_M00FC02C30000BD7E00000000S
ArchiMate-element  : UItvoeren handhaving (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 356
Y-coördinaat  : 1385
Z-coördinaat  : 30
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :