wateradvies

Eigenschappen

VoorkeurslabelwateradviesDe overheid, die een beslissing neemt over een bepaalde vergunning of plan, moet bij het uitvoeren van de watertoets in bepaalde gevallen advies vragen aan de betrokken waterbeheerder om zich grondig te informeren over de mogelijke effecten op het watersysteem van een vergunning, plan of programma.
DefinitieDe overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen., die een beslissing neemt over een bepaalde vergunning of planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen)., moet bij het uitvoeren van de watertoetsWaterparagraaf in ruimtelijke plannen die aangeeft op welke wijze in die plannen rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. in bepaalde gevallen adviesDatgene wat men tegen een ander zegt om hem te helpen. Ook: raad, raadgeving, aanbeveling. vragen aan de betrokken waterbeheerder om zich grondig te informeren over de mogelijke effecten op het watersysteem van een vergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld., planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). of programmaEen programma is een pakket gelijksoortige en / of samenhangende maatregelen binnen een werksoort met een voortschrijdend meerjarig karakter..
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
wateradviesDe overheid, die een beslissing neemt over een bepaalde vergunning of plan, moet bij het uitvoeren van de watertoets in bepaalde gevallen advies vragen aan de betrokken waterbeheerder om zich grondig te informeren over de mogelijke effecten op het watersysteem van een vergunning, plan of programma.Breder
  • advies (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
wateradviesDe overheid, die een beslissing neemt over een bepaalde vergunning of plan, moet bij het uitvoeren van de watertoets in bepaalde gevallen advies vragen aan de betrokken waterbeheerder om zich grondig te informeren over de mogelijke effecten op het watersysteem van een vergunning, plan of programma.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg