RxM00FC02C30000947900000000S_M00FC02C30000942F00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM02-Legger > Vormen > RxM00FC02C30000947900000000S_M00FC02C30000942F00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000947900000000S_M00FC02C30000942F00000000S
Vorm-id  : Id-122b4799-e1bf-64c4-2ff7-c26d8873510f
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM02-Legger
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C30000961A00000000S_M00FC02C30000942F00000000S
ArchiMate-element  : Hydraulische Randvoorwaarde (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 342
Y-coördinaat  : 405
Z-coördinaat  : 6
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :