zettingsvloeiing


Eigenschappen

Voorkeurslabelzettingsvloeiing
DefinitieHet verschijnsel dat een verzadigde zandmassa zich gedraagt als een vloeistof als gevolg van het wegvallen van de korrelspanning.
Synoniemoeverval
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Oeverval of zettingsvloeiing is de benaming voor het plotseling bezwijken van een oever ("fijnzandige matig steile onderwatertaluds") waarbij in betrekkelijk korte tijd grond afstroomt naar dieper gelegen delen, "met als resultaat een oever inscharing met een zeer flauwe eindhelling". Oeverval kan bijvoorbeeld ook optreden bij baggeren of storten van zand of grond op een onbeschermde oever of onderwatertalud. (bron: Joost de Vree)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-781e0aab-d3c3-49a1-b48f-288acc36ad2e, https://www.joostdevree.nl/shtmls/afkalven.shtml
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zettingsvloeiingBreder
zettingsvloeiingBron van
zettingsvloeiingGerelateerd
zettingsvloeiingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg