BPM-engine-component

ArchiMate-element BPM-engine-component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-0fffca58-82da-e6b6-d20c-aa3e82ce0c61
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : BPM-engine-component
Documentatie  : Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen.

Toelichting:

De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren (via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)).
ArchiMate-views  : 
Relaties  :