inbrengen van damwandprofielen

Eigenschappen

Voorkeurslabelinbrengen van damwandprofielenHet verticaal aanbrengen van een damwandprofiel, bijv. langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam, d.m.v. heien, trillen op drukken.
DefinitieHet verticaal aanbrengen van een damwandprofiel, bijv. langs de oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. van een oppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna., d.m.v. heienHeien is het in de grond inbrengen van een stalen of houten of betonnen damwand of heipaal., trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in. op drukkenHet verticaal in de grond drukken van een stalen damwand middels een hydraulische cilinders, waarbij de reactiekracht wordt ontleend aan reeds in de grond aanwezige planken of aan een ballastframe, waaraan de machine zich vastklemt..
Synonieminbrengen damwandprofielHet verticaal aanbrengen van een damwandprofiel, bijv. langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam, d.m.v. heien, trillen op drukken., inbrengen damwandprofielenHet verticaal aanbrengen van een damwandprofiel, bijv. langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam, d.m.v. heien, trillen op drukken.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.joostdevree.nl/shtmls/damwanden.shtml#Inbrengen%20van%20damwandprofielen
Afbeelding vantrillen
Inbrengen van een damwandprofielen d.m.v. trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
inbrengen van damwandprofielenHet verticaal aanbrengen van een damwandprofiel, bijv. langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam, d.m.v. heien, trillen op drukken.Breder
  • actief beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
inbrengen van damwandprofielenHet verticaal aanbrengen van een damwandprofiel, bijv. langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam, d.m.v. heien, trillen op drukken.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
inbrengen van damwandprofielenHet verticaal aanbrengen van een damwandprofiel, bijv. langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam, d.m.v. heien, trillen op drukken.Gerelateerd
  • damwand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
trillen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdinbrengen van damwandprofielenHet verticaal aanbrengen van een damwandprofiel, bijv. langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam, d.m.v. heien, trillen op drukken.
Rdf.jpg