RxM00FC02C30002175000000000R_M00FC02C30000B5F400000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen > Verbindingslijnen > RxM00FC02C30002175000000000R_M00FC02C30000B5F400000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C30002175000000000R_M00FC02C30000B5F400000000S
Verbindingslijn-id  : Id-0ed928b0-6f77-d3b7-4668-1ead21946d1c
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen
ArchiMate-relatie  : Beheren gegevens aggregeert Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000598900000000S_M00FC02C30000B5F400000000S (Beheren gegevens)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000B64800000000S_M00FC02C30000B5F400000000S (Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen)
Z-coördinaat  : 72
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :