RxM00FC02C30000BCD400000000S_M00FC02C30000B5F400000000S

ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000BCD400000000S_M00FC02C30000B5F400000000S
Vorm-id  : Id-0ecdc607-33d2-a443-0d6e-b9da1f12d147
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Sondering (DataObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 411
Y-coördinaat  : 716
Z-coördinaat  : 33
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ccffff
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :