flexibel peilbeheer

Eigenschappen

Voorkeurslabelflexibel peilbeheer
DefinitiePeilbeheer waarbij het waterpeil zich zoveel mogelijk beweegt tussen bepaalde boven- en ondergrenzen met het doel om afwenteling van problemen te voorkomen.
Publieksvriendelijke toelichtingPeilbeheer, waarbij het waterpeil zich beweegt tussen vastgestelde boven- en ondergrenzen en afhankelijk is van de weersomstandigheden.
Toelichting op definitieVorm van peilbeheer waarbij het waterpeil vrij kan fluctueren binnen een vooraf vastgestelde boven- en ondergrens. Onder invloed van neerslag, verdamping, kwel en wegzijging kan het peil fluctueren binnen deze marges. Het water wordt afgevoerd wanneer het waterpeil de bovengrens overschrijdt. Het waterschap laat water in, wanneer het waterpeil zakt tot onder de ondergrens. Er wordt dus niet gestuurd op grondwaterstanden zoals bij dynamisch peilbeheer.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-c97f1298-4f2a-4ecc-96d9-59cc6f88c1a5, https://hdsr.test.begrippenxl.nl/hdsr/nl/page/Id-6c2ddcbb-fc48-70b5-b029-426043356d9b
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
flexibel peilbeheerBreder
flexibel peilbeheerBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg