carbonaathardheid


Eigenschappen

Voorkeurslabelcarbonaathardheid
AfkortingKH, HHT
DefinitieGehalte aan opgeloste kalk en magnesiumzouten die kunnen neerslaan door verhitting.
Synoniemtijdelijke hardheid
Toelichting op definitieTijdelijke hardheid, deze hardheid wordt gewoonlijk veroorzaakt door waterstofcarbonaationen naast calcium- en/of magnesiumionen - door koken kan deze hardheid verwijderd worden. (nron: NEN 6599. / Aquo)


Carbonaathardheid, veelal weergegeven met KH, is een maat voor de waterhardheid waarbij alleen de concentraties van carbonaationen [CO32−] en bicarbonaationen [HCO3−] gemeten worden. Carbonaathardheid wordt o.a. uitgedrukt in Duitse graden °dH, mmol/l of ppm.

Water met een met concentratie CaCO3 van 0,179 mmol/l of 17,8 mg/l heeft een carbonaathardheid van 1 °dH.

Een oplossing van 120 mg natriumbicarbonaat NaHCO3 per liter water bevat 1,4285 mmol/l bicarbonaat (molmassa NaHCO3 is 84). Dit is qua carbonaathardheid equivalent met oplossing van 0,714 mmol/L calciumcarbonaat of 71,5 mg/l. Aangezien 1 °dH = 17,8 mg/l CaCO3 is de carbonaathardheid van de oplossing 4.0 °dH (Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-caf955ce-972d-4e91-8b17-bd549501af1d, https://nl.wikipedia.org/wiki/Carbonaathardheid
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
carbonaathardheidBreder
carbonaathardheidBron van
carbonaathardheidLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
niet-carbonaathardheid (Begrip)Gerelateerdcarbonaathardheid
Rdf.jpg