luchtdruk


Eigenschappen

Voorkeurslabelluchtdruk
DefinitieDe luchtdruk is de hydrostatische druk die lucht uitoefent op voorwerpen, vloeistoffen en gassen die zich in de aard atmosfeer bevinden. Luchtdruk bestaat omdat lucht onder invloed staat van de zwaartekracht van de aarde en daarom gewicht heeft. Luchtdruk werkt in alle richtingen.
Synoniematmosferische druk
Toelichting op definitieUitdrukking voor het gewicht van de aarde omringende gassen.


De aardatmosfeer heeft een massa van ongeveer 5·10(18) kg en de aarde heeft een oppervlak van ongeveer 5·10(14) m2. Op iedere vierkante meter aardoppervlak drukt dus ongeveer 10.000 kg lucht. Met toenemende hoogte neemt de lengte van de naar beneden drukkende luchtkolom af. Daarom daalt de luchtdruk met toenemende hoogte.

In weerberichten werd de luchtdruk vanouds opgegeven in millibar en tegenwoordig in hectopascal (hPa). Deze eenheden zijn numeriek aan elkaar gelijk, maar de pascal is een officiële SI-eenheid.

De luchtdruk die voor meteorologische doeleinden gemeten wordt is belangrijk voor de meteoroloog om te achterhalen waar zich belangrijke druksystemen zoals lage- en hogedrukgebieden bevinden. Op basis van een groot aantal geografisch gespreide luchtdrukwaarden die tot zeeniveau zijn herleid, kan men een weerkaart met isobaren tekenen. Isobaren zijn lijnen die punten van gelijke luchtdruk verbinden. In veel landen in de wereld worden de isobaren om de 5 hPa getrokken (bijvoorbeeld 995, 1000, 1005 hPa enz.). Uit het isobarenpatroon kunnen verschillende drukcentra gevonden worden en kan een idee over de windrichting en windsnelheid verkregen worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende druksystemen:

  • lagedrukgebied, ook wel minimum of depressie. De isobaren vormen gesloten lijnen rond een kern van lage druk, terwijl er een cyclonale circulatie is;
  • hogedrukgebied, ook wel maximum of anticycloon. De kern in de gesloten isobaren heeft hier een relatief hoge druk, waar omheen een anticyclonale circulatie plaatsvindt;
  • zadelgebied, het overgangsgebied op de kruising van twee hogedrukgebieden en twee lagedrukgebieden;
  • trog, een langgerekt gebied met lage luchtdruk en een uitloper van een lagedrukgebied. Meestal is de afstand tussen de isobaren klein, met hoge windsnelheden tot gevolg;
  • vore, is een trog waarbij de afstand tussen de isobaren het grootst is. Er is hier weinig wind. Het begrip vore wordt nog weinig gebruikt. Meestal wordt ook hier van een trog gesproken;
  • rug, het deel van een hogedrukgebied dat een V-vorm heeft en waar de isobarenafstand over het algemeen het grootst is.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-008f0d9f-2a01-4764-bdc1-18de541ed4a7, http://www.aquolex.nl/html5/?id=34344&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtdruk
Afbeelding vanWeersverwachting-Hoge_lage_druk.jpg


Waterkringloop.PNG


Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
luchtdrukBreder
luchtdrukBron van
luchtdrukDeel van
luchtdrukGerelateerd
luchtdrukLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
atmosfeer (Begrip)Deel vanluchtdruk
barometer (Begrip)Gerelateerdluchtdruk
isobaren (Begrip)Gerelateerdluchtdruk
lucht (Begrip)Gerelateerdluchtdruk
wind (Begrip)Gerelateerdluchtdruk
Rdf.jpga2644fa6-1dc0-43a1-91ec-2c2d779c9c4c.jpg