machine learning

Eigenschappen

Voorkeurslabelmachine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .
AfkortingMLMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .
DefinitieMachine learning ( MLMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie . ) is de wetenschappelijkeWetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen. studie van algoritmen en statistische modellenAbstractie van de werkelijkheid. die computersystemen gebruiken om een ​​specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentieKunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie (AI) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont. .
SynoniemAutomatisch lerenMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie ., machinaal lerenMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .
Toelichting op definitieMachine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .-algoritmen bouwen een wiskundig model op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van voorbeeldgegevens, ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. ' trainingsgegevens ' genoemd, om voorspellingen of beslissingen te nemen zonder expliciet te zijn geprogrammeerd om de taak uit te voeren. Machine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .-algoritmen worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan toepassingen, zoals e-mailfiltering en computervisie , waar het moeilijk of onhaalbaar is om een ​​conventioneel algoritmeEen algoritme is een recept om een wiskundig probleem op te lossen. Wiskundig geformuleerd is het een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt. te ontwikkelen om de taak effectief uit te voeren.

Machine learning is nauw verwant aan computationele statistiek , die zich richt op het maken van voorspellingen met computersEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel.. De studie van wiskundige optimalisatie levert methoden, theorie en toepassingsdomeinen op het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. van machine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .. Datamining is een studiegebied binnen machine learning en richt zich op verkennende data-analyse door middel van leren zonder toezichtUnsupervised learning is een vorm van machine learning die zoekt naar eerder onopgemerkte patronen in een dataset zonder reeds bestaande labels en met een minimum aan menselijke supervisie. In tegenstelling tot begeleid leren dat gewoonlijk gebruik maakt van door mensen gelabelde gegevens, maakt leren zonder toezicht, ook bekend als zelforganisatie, het modelleren van kansdichtheden over inputs mogelijk. Het vormt een van de drie hoofdcategorieën van machine learning, samen met begeleid en bekrachtigd leren . Semi-begeleid leren , een gerelateerde variant, maakt gebruik van begeleide en niet-begeleide technieken. . Machine learning wordt in zijn toepassing op zakelijke problemen ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. voorspellende analysesAnalyse is het ontleden van een bepaald (denk)object tot de constituerende elementen. De ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing. genoemd .

Machine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .. Machine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie ., of automatisch leren, is een behoorlijk breed onderzoeksveld binnen kunstmatige intelligentieKunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie (AI) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont. en softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.-ontwikkeling. In de softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.-ontwikkeling verwijst machine learning naar de ontwikkeling van algoritmesEen algoritme is een recept om een wiskundig probleem op te lossen. Wiskundig geformuleerd is het een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt. en van begeleidende software waarmee computersEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel. kunnen leren. Deze software wordt beter in zijn taak naarmate het deze vaker uitvoert. De ontwikkelende performance van machine learning software wordt uitgedrukt met de volgende formule.

TVoertuig waarmee het onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen met de bijbehorende onderhoudspaden en kunstwerken wordt uitgevoerd. = Task X = Number of exercises P = Performance

TVoertuig waarmee het onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen met de bijbehorende onderhoudspaden en kunstwerken wordt uitgevoerd. x X = P

Machine learning leunt sterk op statistische (data-)analyse en is gericht op algoritmische complexiteit in programmaEen programma is een pakket gelijksoortige en / of samenhangende maatregelen binnen een werksoort met een voortschrijdend meerjarig karakter.’s. Tevens is machine learning sterk gerelateerd aan data mining, waarbij op een geautomatiseerde manier wordt gezocht naar relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. of voorkomende patronen in een grote hoeveelheid dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat..

Machine learning is ruwweg te verdelen in drie categorieënEen groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen. Verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen.:

Supervised machine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie . Supervised learningBegeleid leren is de taak van machine learning om een functie te leren die een invoer toewijst aan een uitvoer op basis van voorbeeldinvoer-uitvoerparen. Het leidt een functie af van gelabelde trainingsgegevens bestaande uit een set trainingsvoorbeelden . gebruikt data die gelabeld is door mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt.. Supervised data wordt voornamelijk gebruikt om gebeurtenissenVoorvallen, evenementen en gelegenheden van sociale, culturele, religieuze of persoonlijke aard (bijvoorbeeld verjaarsfeesten, concerten, geboorten en namen van feestdagen, stormen en overstromingen). te voorspellen. Er kan het beste voor supervised learningBegeleid leren is de taak van machine learning om een functie te leren die een invoer toewijst aan een uitvoer op basis van voorbeeldinvoer-uitvoerparen. Het leidt een functie af van gelabelde trainingsgegevens bestaande uit een set trainingsvoorbeelden . gekozen worden als de gewenste output van een algoritmeEen algoritme is een recept om een wiskundig probleem op te lossen. Wiskundig geformuleerd is het een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt. bekend is. In supervised learningBegeleid leren is de taak van machine learning om een functie te leren die een invoer toewijst aan een uitvoer op basis van voorbeeldinvoer-uitvoerparen. Het leidt een functie af van gelabelde trainingsgegevens bestaande uit een set trainingsvoorbeelden . leert een algoritmeEen algoritme is een recept om een wiskundig probleem op te lossen. Wiskundig geformuleerd is het een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt. een serie inputs samen met een serie inputs in combinatie met de corresponderende (verlangde) outputs en de vergelijking met ongewenste outputs. Op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van de discrepantie daartussen past het model zich aan.

Een voorbeeld van supervised learningBegeleid leren is de taak van machine learning om een functie te leren die een invoer toewijst aan een uitvoer op basis van voorbeeldinvoer-uitvoerparen. Het leidt een functie af van gelabelde trainingsgegevens bestaande uit een set trainingsvoorbeelden . is Apple’s Photos op iOS en Mac OS X. Als de gebruiker een paar vrienden tagt op een aantal foto’s, dan is de software in staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. deze mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. voortaan te herkennen en zelfstandig te taggen op foto’s.

Classification Een subcategorie van supervised machine learning is classification. Classification kan het beste worden gedefinieerd als de pogingen om een output te voorspellen wanneer de input bekend is. Om dit te kunnen doen heeft het model behoefte aan een gelabeld voorbeeld in de vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van tekst, spraak of een afbeelding.

Unsupervised machine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie . Voor data die niet gelabeld is, leent unsupervised learningUnsupervised learning is een vorm van machine learning die zoekt naar eerder onopgemerkte patronen in een dataset zonder reeds bestaande labels en met een minimum aan menselijke supervisie. In tegenstelling tot begeleid leren dat gewoonlijk gebruik maakt van door mensen gelabelde gegevens, maakt leren zonder toezicht, ook bekend als zelforganisatie, het modelleren van kansdichtheden over inputs mogelijk. Het vormt een van de drie hoofdcategorieën van machine learning, samen met begeleid en bekrachtigd leren . Semi-begeleid leren , een gerelateerde variant, maakt gebruik van begeleide en niet-begeleide technieken. zich het beste. In deze variant poogt de software nieuwe patronen in de data te ontdekken zonder dat de software bekend is met de soort data of labels in welke vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. dan ook. Deze vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van machine learning werkt goedZaak of vermogensrecht voor bijvoorbeeld clustering, waarbij data georganiseerd wordt op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van overeenkomstige kenmerkenEen eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing..

Reinforcement machine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .

Deze manier van machine learning is sterk gebaseerd op een theorie uit de psychologie. Reinforcement behavior is niets anders dan leren door trial and error. Daar is een computerEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel. bij uitstek toe in staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld.. In het geval van reinforcement learning onderzoekt een computerEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel. de ideale uitkomst door deze veelvuldig te simuleren. Deze vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van machine learning wordt veel gebruikt bij navigatie-applicatiesEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. of gaming.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.globalorange.nl/artificial-intelligence-machine-learning-en-deep-learning
Afbeelding vangiphy-1.gif, https://i2.wp.com/semiengineering.com/wp-content/uploads/2018/01/MLvsDL.png?resize=733%2C405&ssl=1, https://irishtechnews-ie.exactdn.com/wp-content/uploads/2019/03/AI_vs_ML-759x500.jpg?lossy=1&ssl=1
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
machine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .Breder
  • kunstmatige intelligentie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
machine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
machine learning model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredermachine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .
supervised learning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredermachine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .
unsupervised learning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredermachine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .
algoritme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdmachine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .
deep learning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdmachine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .
kunstmatig neuraal netwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdmachine learningMachine learning ( ML ) is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan vertrouwend op patronen en gevolgtrekking . Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie .
Rdf.jpg