RxM00FC02C300029E6400000000R_M00FC02C30000FEC400000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > Voorbeeld relatie bedrijfsproces-kernregistratie > Verbindingslijnen > RxM00FC02C300029E6400000000R_M00FC02C30000FEC400000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C300029E6400000000R_M00FC02C30000FEC400000000S
Verbindingslijn-id  : Id-0bd05b78-5727-b08f-70ee-5c3a8a6032f3
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : Voorbeeld relatie bedrijfsproces-kernregistratie
ArchiMate-relatie  : Informatiemodel Geo (BGT / IMGEO) is gerelateerd aan Beheerregister Afvalwaterketen (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C3000092EF00000000S_M00FC02C30000FEC400000000S (Informatiemodel Geo (BGT / IMGEO))
Naar vorm  : RxM00FC02C30000B29600000000S_M00FC02C30000FEC400000000S (Beheerregister Afvalwaterketen)
Z-coördinaat  : 42
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :