RxM00FC02C300015BA400000000R_M00FC02C30000849200000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > AP005-Applicatie(sub)functies > Verbindingslijnen > RxM00FC02C300015BA400000000R_M00FC02C30000849200000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C300015BA400000000R_M00FC02C30000849200000000S
Verbindingslijn-id  : Id-0b151bad-ac55-6856-a70a-22517ad2cc09
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : AP005-Applicatie(sub)functies
ArchiMate-relatie  : Tonen van open informatie aggregeert Tonen en zoeken van informatieproducten (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000343900000000S_M00FC02C30000849200000000S (Tonen van open informatie)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000343D00000000S_M00FC02C30000849200000000S (Tonen en zoeken van informatieproducten)
Z-coördinaat  : 370
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :