basislijn

Eigenschappen

VoorkeurslabelbasislijnWaterlijn vanaf waar de breedte van de territoriale zee en andere rechtsgebieden van de zee worden gemeten.
DefinitieWaterlijnDe snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.Verzameling primaire processen binnen de hoofdtaak zuiveren van afvalwater van een Waterschap ten bate van het verwijderen van biologisch afbreekbare verontreinigingen uit het afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. vanaf waar de breedte van de territoriale zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. en andere rechtsgebieden van de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. worden gemeten.
SynoniembasislijnenWaterlijn vanaf waar de breedte van de territoriale zee en andere rechtsgebieden van de zee worden gemeten.
Toelichting op definitieDe normale basislijnDe lijn tussen de zee en de kust bij laagwater, zoals deze erkend is door de betreffende kuststaat volgens het gebruikte reductievlak. is de laagwaterlijn of de droogvallingslijn (ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. nul-meterlijn genoemd) wat overeenkomt met het GLLWS (gemiddeld laag laag water bij springtijHet of de meest ontwikkelde der getijden kort na nieuwe of volle maan.).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=26532&type=term
Afbeelding vanbasislijnen
Basislijnen.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
basislijnWaterlijn vanaf waar de breedte van de territoriale zee en andere rechtsgebieden van de zee worden gemeten.Breder
  • profiellijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
basislijnWaterlijn vanaf waar de breedte van de territoriale zee en andere rechtsgebieden van de zee worden gemeten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
basislijnWaterlijn vanaf waar de breedte van de territoriale zee en andere rechtsgebieden van de zee worden gemeten.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
normale basislijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasislijnWaterlijn vanaf waar de breedte van de territoriale zee en andere rechtsgebieden van de zee worden gemeten.
rechte basislijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasislijnWaterlijn vanaf waar de breedte van de territoriale zee en andere rechtsgebieden van de zee worden gemeten.
Rdf.jpg