RxM00FC02C30001E42400000000R_M00FC02C30000B5F400000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen > Verbindingslijnen > RxM00FC02C30001E42400000000R_M00FC02C30000B5F400000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C30001E42400000000R_M00FC02C30000B5F400000000S
Verbindingslijn-id  : Id-0a43b5bc-c043-a9c3-7927-85c7e184cbb4
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen
ArchiMate-relatie  : Registreren Boring bedient Beheren van boringen (ServingRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000B46900000000S_M00FC02C30000B5F400000000S (Registreren Boring)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000B5ED00000000S_M00FC02C30000B5F400000000S (Beheren van boringen)
Z-coördinaat  : 40
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :