RxM00FC02C300000F4D00000000S_M00FC02C30000C6F200000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel > Vormen > RxM00FC02C300000F4D00000000S_M00FC02C30000C6F200000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C300000F4D00000000S_M00FC02C30000C6F200000000S
Vorm-id  : Id-0900cef9-1851-a7ba-d163-d5524801f4e3
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C30000113600000000S_M00FC02C30000C6F200000000S
ArchiMate-element  : Besturing (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 340
Y-coördinaat  : 859
Z-coördinaat  : 29
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :