oligotroof


Eigenschappen

Voorkeurslabeloligotroof
DefinitieVoedselarm.
Toelichting op definitieHet ontbreken van voedingsstoffen, vooral fosfaten en nitraat in het milieu. (bron: Aquo / DIV)


Oligotroof (van het Griekse ὀλιγότροφος (oligótrophos), dat is samengesteld uit ὀλίγος (olígos) ‘weinig’ en τροφή (trophḗ) ‘voeding’) betekent ‘voedselarm’. Een ecosysteem (dat kan van alles zijn: een bodem, een meer, een plas, een sloot) of een substraat dat oligotroof is, bevat weinig minerale voedingsstoffen. Vaak is er wel een grotere biodiversiteit aan plantensoorten en daardoor ook aan dieren. De biomassa (uitgedrukt in gewichtseenheden per oppervlakte-eenheid) is echter laag, omdat de hoeveelheid meststoffen gering is.

Het tegenovergestelde van oligotroof is eutroof. In dat geval treffen we vaak ecosystemen aan die een hoge productie en biomassa per oppervlakte hebben, bijvoorbeeld een waterplas met een groene soep aan algen of een bemeste bodem die een hoge opbrengst biedt aan maïs of suikerbieten. In beide gevallen is echter de soortendiversiteit gering. In de plas zitten weinig vissen en andere dieren, in een rijk bemeste akker treffen we weinig plantensoorten.

Milieuorganisaties pleiten voor strengere bemestingsnormen zodat er meer oligotrofe bodems ontstaan. Natuurbeherende organisaties proberen vaak om in hun terreinen (in het verleden) rijk bemeste bodems te verschralen door de teeltlaag af te plaggen. Op de lange duur leidt dit tot terreinen met meer soorten planten en dieren. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-e61761b2-1c45-414b-9ca2-b1fb4bc0136e, https://nl.wikipedia.org/wiki/Oligotroof
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oligotroofBreder
oligotroofBron van
oligotroofGerelateerd
oligotroofLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
mesotroof (Begrip)Gerelateerdoligotroof
polytroof (Begrip)Gerelateerdoligotroof
trofiegraad (Begrip)Gerelateerdoligotroof
Rdf.jpg