Duurzaam opslaan en ontsluiten van informatieobjecten

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > ApplicationFunctions > Duurzaam opslaan en ontsluiten van informatieobjecten
Contextdiagram
Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten van informatieobje- cten Functionaliteit voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. Een duurzaam archiefformaat is bijv. PDF/A. (ApplicationFunction) Converteren informatieobje- ct naar duurzaam formaat Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. Bijv. het opslaan of ontsluiten van een tekst-, foto- of videobestand. (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten data informatieobje- cten Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten. Metadata zijn gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is de standaard voor metadatering voor decentrale overheden waarmee toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden wordt bevorderd. (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobje- cten Functionaliteit voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationFunction) Valideren van informatieobje- cten Functionaliteit voor het verwijderen van informatieobjecten. Een informatieobject uit een dossier waarin het was opgenomen worden verwijderd en (als het in geen enkel dossier meer is opgenomen) eventueel worden vernietigd. Plaatsgevonden verwijdering/vernietiging wordt met metagegevens gedocumenteerd. (ApplicationFunction) Verwijderen/v- ernietigen van informatieobje- cten AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-04-2024 09:16:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 09:16:59 CEST