RxM00FC02C30000948E00000000S_M00FC02C30000942E00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM07-Metamodel DAMO > Vormen > RxM00FC02C30000948E00000000S_M00FC02C30000942E00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000948E00000000S_M00FC02C30000942E00000000S
Vorm-id  : Id-083e2768-4bd6-9818-7f37-c787e998e917
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM07-Metamodel DAMO
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C30000947A00000000S_M00FC02C30000942E00000000S
ArchiMate-element  : Vuilvang (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1590
Y-coördinaat  : 2112
Z-coördinaat  : 110
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :