basisonderhoudsniveau

Eigenschappen

VoorkeurslabelbasisonderhoudsniveauHet minimaal noodzakelijke onderhoud om de functionaliteit van de infrastructuur te waarborgen.
AfkortingBONHet minimaal noodzakelijke onderhoud om de functionaliteit van de infrastructuur te waarborgen.
DefinitieHet minimaal noodzakelijke onderhoud om de functionaliteit van de infrastructuurWegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, en spoorwegen, havens, luchthavens, energie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwater- en ontwate-ringsstelsels en vuilwaterriolen, infrastructuur voor watervoorzienings-werken als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drinkwaterwet en andere vitale infrastructuur. te waarborgen.
Toelichting op definitieGaat uit van het voor alle (deel) objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. op hoofdlijnen aangeven van de noodzaak van maatregelen en de gemiddelde kosten per objectcategorie op landelijk niveau. Is gebaseerd op life cycle costing
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27282&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
basisonderhoudsniveauHet minimaal noodzakelijke onderhoud om de functionaliteit van de infrastructuur te waarborgen.Breder
  • onderhoud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
basisonderhoudsniveauHet minimaal noodzakelijke onderhoud om de functionaliteit van de infrastructuur te waarborgen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
basisonderhoudsniveauHet minimaal noodzakelijke onderhoud om de functionaliteit van de infrastructuur te waarborgen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg