RxM00FC02C300023E9700000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM01-Overzicht en samenhang Informatiemodellen NEN 3610 > Verbindingslijnen > RxM00FC02C300023E9700000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C300023E9700000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-076894b5-aabe-b724-a341-6e683cc20bb9
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM01-Overzicht en samenhang Informatiemodellen NEN 3610
ArchiMate-relatie  : Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV) aggregeert Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000D5B700000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S (Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV))
Naar vorm  : RxM00FC02C30000D51200000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR))
Z-coördinaat  : 37
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :