RxM00FC02C30001902500000000R_M00FC02C30000942E00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM07-Metamodel DAMO > Verbindingslijnen > RxM00FC02C30001902500000000R_M00FC02C30000942E00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C30001902500000000R_M00FC02C30000942E00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-070c5a76-32cd-1c89-280e-5a215dc5a2b3
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM07-Metamodel DAMO
ArchiMate-relatie  : Regenwaterbuffer is gerelateerd aan Regenwater Buffer Compartiment (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C3000096E700000000S_M00FC02C30000942E00000000S (Regenwaterbuffer)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000949A00000000S_M00FC02C30000942E00000000S (Regenwater Buffer Compartiment)
Z-coördinaat  : 139
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :