energietransitie


Eigenschappen

Voorkeurslabelenergietransitie
DefinitieEnergietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd.
Publieksvriendelijke toelichtingDe omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie.
Synoniemenergietransities
Toelichting op definitieHet met deze transitie verbonden beleidsdoel is door de internationale gemeenschap neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs: de toename van de wereldgemiddelde temperatuur houden tot ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau. Het verdrag betekende een doorbraak. De uitwerking ervan verschilt echter sterk per land, en niet alle landen onderkennen de urgentie van een energietransitie. Er is veel debat over de effecten en vormgeving van de energietransitie die sterk verschilt per land en in veel landen nog nauwelijks is begonnen. Uit een analyse van de huidige toezeggingen om de uitstoot tussen 2020 en 2030 te verminderen, blijkt dat bijna 75 procent van de klimaatbeloften gedeeltelijk of volledig onvoldoende zijn om bij te dragen aan het verminderen van broeikasgas uitstoot met 50 procent tegen 2030, en sommige van deze toezeggingen zullen waarschijnlijk niet worden gerealiseerd.

De energietransitie in Nederland is een door de overheid geïnitieerd proces waarbij beoogd wordt te komen tot een nieuw energiesysteem gebaseerd op duurzame energiebronnen, zuiniger energiegebruik en andere, vaak decentrale vormen van organisatie.

Het met deze transitie verbonden beleidsdoel is door de internationale gemeenschap neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs: de toename van de wereldgemiddelde temperatuur houden tot ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau.

Het klimaatakkoord van Parijs is een feit. Samen met 200 andere landen spreekt Nederland af om de opwarming van de aarde te beperken door van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen. Deze energietransitie vraagt om een breed scala aan maatregelen en goede samenwerkingen tussen veel partijen.

Als waterbeheerders willen de waterschappen en Rijkswaterstaat hier graag een bijdrage aan leveren. Zo hebben we afgelopen jaren gewerkt aan het besparen en opwekken van energie. We zetten bijvoorbeeld in op energiezuinige pompen en slim watermanagement. Ook wekken we duurzame energie op door zonnepanelen te plaatsen bij sluizen en gemalen. En met drijvende zonnepanelen benutten we het wateroppervlak.

De energietransitie is een verzamelnaam voor de overgang van onze bestaande energiesystemen naar een nieuw systeem voor het opwekken en gebruiken van energie.

Energietransitie is een begrip dat gebruikt wordt voor de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, naar duurzame energie uit bijvoorbeeld zon, wind en biomassa.

De overstap naar niet-fossiele energiebronnen en efficiënter energiegebruik. (bron: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Energietransitie, https://www.bredenoord.com/nl/kennis/, https://stadszaken.nl/kennisbank/energietransitie, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2671
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Energietransitie_in_Nederland
Afbeelding vanEnergietransitie-wat-is-dat-nu-precies.jpg


waar-staan-we-in-de-energietransitie-.png
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
energietransitieBreder
energietransitieBron van
energietransitieDeel van
energietransitieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
klimaatbeleid (Begrip)Gerelateerdenergietransitie
klimaatneutraal (Begrip)Gerelateerdenergietransitie
Rdf.jpg