RxM00FC02C300023EA700000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM01-Overzicht en samenhang Informatiemodellen NEN 3610 > Verbindingslijnen > RxM00FC02C300023EA700000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C300023EA700000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-0687af5b-d7ea-4376-51e6-6048b3ea4c99
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM01-Overzicht en samenhang Informatiemodellen NEN 3610
ArchiMate-relatie  : Informatiemodel Geo (BGT / IMGEO) aggregeert Informatiemodel Water (IMWA) (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C3000092EF00000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S (Informatiemodel Geo (BGT / IMGEO))
Naar vorm  : RxM00FC02C30000D51300000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S (Informatiemodel Water (IMWA))
Z-coördinaat  : 40
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :