standaardafwijking


Eigenschappen

Voorkeurslabelstandaardafwijking
DefinitieDe standaardafwijking of standaarddeviatie (vaak aangeduid met de Griekse letter σ voor de populatie en s voor de steekproef), een begrip in de statistiek, is een maat voor de spreiding van een variabele of van een verdeling of populatie. De standaardafwijking is gedefinieerd als de wortel uit de variantie, en daardoor vergelijkbaar met de waarden van de variabele zelf.
Synoniemstandaarddeviatie, systematische fout
Toelichting op definitieDe standaardafwijking wordt gebruikt om de spreiding – de mate waarin de waarden onderling verschillen – van een verdeling aan te geven. De standaardafwijking wordt, anders dan de variantie, in dezelfde eenheid uitgedrukt als de verwachtingswaarde of het gemiddelde. Ook voor een steekproef uit een populatie of verdeling spreekt men van standaardafwijking, of beter van steekproefstandaardafwijking, meestal aangeduid met de letter s. Deze grootheid is een schatting van de standaardafwijking in de bijbehorende populatie of verdeling. Voor een steekproef is de variantie (ongeveer) het gemiddelde van de kwadraten van de afwijking van de metingen ten opzichte van het gemiddelde van de gegevens.
Voorbeeldhttps://www.ahn.nl/kwaliteitsbeschrijving
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardafwijking
Afbeelding vanhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_deviation_diagram.svg
Grafiek van een normale verdeling; iedere band heeft breedte van 1 standaardafwijking.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
standaardafwijkingBron van
standaardafwijkingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg