RxM00FC02C30000946400000000S_M00FC02C30000D4FA00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO > Vormen > RxM00FC02C30000946400000000S_M00FC02C30000D4FA00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000946400000000S_M00FC02C30000D4FA00000000S
Vorm-id  : Id-05c49767-e9e7-6d1d-21bb-13a487fdb1ff
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : BGT / IMGEO
ArchiMate-element  : BGT/Waterdeel (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 201
Y-coördinaat  : 611
Z-coördinaat  : 43
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :