goot

Eigenschappen

VoorkeurslabelgootAansluitend aan of in de 'verharding' aangebrachte verharde, open afvoer voor hemelwater, Aanvoer afstromend hemelwater vanaf de verharding middels een aansluitend aan de verharding aangebrachte verharde open afvoer.
DefinitieAansluitend aan of in de 'verharding' aangebrachte verharde, open afvoer voor hemelwater, Aanvoer afstromend hemelwater vanaf de verharding middels een aansluitend aan de verharding aangebrachte verharde open afvoerDebiet uit een gebied..
SynoniemgotenAansluitend aan of in de 'verharding' aangebrachte verharde, open afvoer voor hemelwater, Aanvoer afstromend hemelwater vanaf de verharding middels een aansluitend aan de verharding aangebrachte verharde open afvoer.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://data.gwsw.nl/totaal/Goot

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
gootAansluitend aan of in de 'verharding' aangebrachte verharde, open afvoer voor hemelwater, Aanvoer afstromend hemelwater vanaf de verharding middels een aansluitend aan de verharding aangebrachte verharde open afvoer.Breder
  • open leiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
gootAansluitend aan of in de 'verharding' aangebrachte verharde, open afvoer voor hemelwater, Aanvoer afstromend hemelwater vanaf de verharding middels een aansluitend aan de verharding aangebrachte verharde open afvoer.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afwateringssysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdgootAansluitend aan of in de 'verharding' aangebrachte verharde, open afvoer voor hemelwater, Aanvoer afstromend hemelwater vanaf de verharding middels een aansluitend aan de verharding aangebrachte verharde open afvoer.
Rdf.jpg