RxM00FC02C300015A9D00000000R_M00FC02C30000849200000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > AP005-Applicatie(sub)functies > Verbindingslijnen > RxM00FC02C300015A9D00000000R_M00FC02C30000849200000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C300015A9D00000000R_M00FC02C30000849200000000S
Verbindingslijn-id  : Id-04d8eba6-60ac-dd81-fb7f-21ad27e0ed4f
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : AP005-Applicatie(sub)functies
ArchiMate-relatie  : Aanvragen van producten en diensten aggregeert Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000100500000000S_M00FC02C30000849200000000S (Aanvragen van producten en diensten)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000101C00000000S_M00FC02C30000849200000000S (Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging)
Z-coördinaat  : 241
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :