RxM00FC02C30000113C00000000S_M00FC02C30000BD7E00000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel > Vormen > RxM00FC02C30000113C00000000S_M00FC02C30000BD7E00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000113C00000000S_M00FC02C30000BD7E00000000S
Vorm-id  : Id-04a15e4a-cfa8-fd62-16d9-b5674f1ff7c7
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Ondersteunende functies
ArchiMate-element  : Beheren personeel (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1438
Y-coördinaat  : 1841
Z-coördinaat  : 57
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :