Pekelerhoofddiep

Eigenschappen

VoorkeurslabelPekelerhoofddiepHet Pekelerhoofddiep is een Nederlands kanaal in de provincie Groningen. Het is eigenlijk het in 1728 gedeeltelijk gekanaliseerd riviertje de Pekel A. Langs het kanaal liggen de lintdorpen Oude en Nieuwe Pekela.
DefinitieHet PekelerhoofddiepHet Pekelerhoofddiep is een Nederlands kanaal in de provincie Groningen. Het is eigenlijk het in 1728 gedeeltelijk gekanaliseerd riviertje de Pekel A. Langs het kanaal liggen de lintdorpen Oude en Nieuwe Pekela. is een Nederlands kanaal in de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen. Het is eigenlijk het in 1728 gedeeltelijk gekanaliseerd riviertje de Pekel ADe Pekel A (ook Pekel Aa) is een riviertje tussen Oude Pekela en De Bult ten oosten van Winschoten waar het in de Westerwoldse Aa stroomt.. Langs het kanaal liggen de lintdorpen Oude en Nieuwe Pekela.
SynoniemPekelderdiepHet Pekelerhoofddiep is een Nederlands kanaal in de provincie Groningen. Het is eigenlijk het in 1728 gedeeltelijk gekanaliseerd riviertje de Pekel A. Langs het kanaal liggen de lintdorpen Oude en Nieuwe Pekela.
Toelichting op definitieDe Pekel ADe Pekel A (ook Pekel Aa) is een riviertje tussen Oude Pekela en De Bult ten oosten van Winschoten waar het in de Westerwoldse Aa stroomt. werd gekanaliseerd in verband met turfwinning en landbouw, waarvoor een goede beheersing van het waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. noodzakelijk was. Later werd het kanaal belangrijk voor de scheepvaart.

Aan het einde van de 18e eeuw ontstonden scheepswerven langs het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport.. De Pekelder kof was een zeewaardig schipElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water., evenals de latere daar gebouwde schoeners.

Aan het begin van de 19e eeuw kwam een vaarverbinding tot stand met de Ommelanderwijk en het StadskanaalHet Stadskanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel..

Na de Tweede Wereldoorlog verwerd het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. en meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. tot een open rioolAfsluitbare duiker waardoor het water in en uit een sluiskolk kan worden gelaten. Bij sluizen met een groot verval gebruikt men vaak omloopriolen.Een stelsel van (civiel)technische voorzieningen dat zich onder of boven het aardoppervlak bevindt, bestemd voor de inzameling, transport en tijdelijke opslag van afvalwater.. Door lozingen van industrieel afvalwater van aardappelmeel en strokartonfabrieken was het regelmatig met een dikke schuimlaag bedekt. Toen rond 1970 het belang van het kanaal sterk was afgenomen, werd voorgesteld het maar te dempenGeheel of gedeeltelijk dichtgooien en/of dichtgegooid houden van oppervlaktelichamen of tijdelijk drooggevallen oppervlaktelichamen, zoals sloten, greppels, slenken, wielen en sleuven;. In de jaren tachtig werd het echter opgeknapt, en tegenwoordig is het in gebruik voor de pleziervaart.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Pekelderdiep
Afbeelding vanPekelerhoofddiep


Pekelerhoofddiep

Pekelerhoofddiep

Pekelerhoofddiep

390px-Koningin_Juliana_bezoekt_Oost-Groningen._Het_gezelschap_staat_bij_het_water_van_%2C_Bestanddeelnr_922-8499.jpg

Het PekelderdiepHet Pekelerhoofddiep is een Nederlands kanaal in de provincie Groningen. Het is eigenlijk het in 1728 gedeeltelijk gekanaliseerd riviertje de Pekel A. Langs het kanaal liggen de lintdorpen Oude en Nieuwe Pekela. ten tijde van een bezoek van Koningin Juliana in 1969. Duidelijk zichtbaar is de schuimlaag.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
PekelerhoofddiepHet Pekelerhoofddiep is een Nederlands kanaal in de provincie Groningen. Het is eigenlijk het in 1728 gedeeltelijk gekanaliseerd riviertje de Pekel A. Langs het kanaal liggen de lintdorpen Oude en Nieuwe Pekela.Breder
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
PekelerhoofddiepHet Pekelerhoofddiep is een Nederlands kanaal in de provincie Groningen. Het is eigenlijk het in 1728 gedeeltelijk gekanaliseerd riviertje de Pekel A. Langs het kanaal liggen de lintdorpen Oude en Nieuwe Pekela.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg