RxM00FC02C3000242A400000000R_M00FC02C30000D6CD00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP002-Beheren Beheerregister Watersysteem > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000242A400000000R_M00FC02C30000D6CD00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000242A400000000R_M00FC02C30000D6CD00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-0378934f-641e-f59a-da5b-9a19a7e9ec0c
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP002-Beheren Beheerregister Watersysteem
ArchiMate-relatie  : Beoordelen levert aan Inwinnen (FlowRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000B7DE00000000S_M00FC02C30000D6CD00000000S (Beoordelen)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000B7DF00000000S_M00FC02C30000D6CD00000000S (Inwinnen)
Z-coördinaat  : 13
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :