Topconsortia voor Kennis en Innovatie


Eigenschappen

VoorkeurslabelTopconsortia voor Kennis en Innovatie
AfkortingTKI
DefinitieTKI Watertechnologie kent innovatiethema’s op het gebied van resource efficiency, smart water systems en sustainable cities. KWR zorgt voor het inrichten van vraaggestuurde onderzoeksprojecten die passen binnen deze thema’s, in samenwerking met eindgebruikers in de publieke sector (waterbedrijven, waterschappen en gemeenten), industriële eindgebruikers en met het bedrijfsleven (leveranciers, ingenieursbureaus). Dit leidt tot bevordering van efficiënte kennisontwikkeling en toepassing van innovaties op het gebied van watertechnologie.
Toelichting op definitieTKI Watertechnologie

Met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) stimuleert de Nederlandse overheid vraaggestuurde ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie. Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties en eindgebruikers staat hierbij centraal. De TKI-regeling is sinds 2012 van kracht en valt binnen het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Topsectoren zijn die kennisgebieden waarin Nederland op maatschappelijk en economisch gebied excelleert.

Water vormt een van de topsectoren. Jarenlange investeringen in de Nederlandse kennisontwikkeling hebben geleid tot een hoogwaardige kennisinfrastructuur op watergebied. Die kennis biedt ook kansen voor onze economie. Het streven is om de toegevoegde waarde van de watersector tot 2020 te verdubbelen. TKI Watertechnologie – een van de drie programma’s binnen de Topsector Water & Maritiem – richt zich op schoon, hoogwaardig water met aandacht voor de leefomgeving. Het brengt de Nederlandse watertechnologie bij elkaar, versterkt, verbindt en ondersteunt.

Er zijn drie innovatiethema’s binnen TKI Watertechnologie:

• Resource efficiency: het streven naar een meer circulaire economie door efficiënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen door middel van kringloopsluiting. • Smart water systems: de inzet van innovatieve ICT-technologieën voor een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van water(zuiverings)technologieën.

• Sustainable cities: het ontwerpen van duurzame steden met als pijlers het Urban Water Cycle-concept, een innovatieve infrastructuur en slim assetmanagement.
Exacte overeenkomsthttps://www.kwrwater.nl/samenwerkingen/tki-watertechnologie/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg