Vermogensrecht


Eigenschappen

VoorkeurslabelVermogensrecht
DefinitieAls objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.
Toelichting op definitieTwee grote gebieden in het vermogensrecht zijn het goederenrecht en het verbintenissenrecht.

Het vermogensrecht geeft onder meer regels voor het verkrijgen van eigendom (bijvoorbeeld het verkrijgen van de eigendom van een woonhuis door middel van een notariële akte en inschrijving in de registers van het Kadaster), maar ook de regels voor het aangaan van schulden (het sluiten van een koopovereenkomst bijvoorbeeld).

Recht dat, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar is, of er toe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen is in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen)

Recht op een goed, een dienst of een andere prestatie die uiteindelijk tot stoffelijk voordeel leidt. (bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie (NL))
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht, http://www.rws.nl/abdl#DEF-4061
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
VermogensrechtBreder
VermogensrechtBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Absoluut recht (Begrip)BrederVermogensrecht
Relatief recht (Begrip)BrederVermogensrecht
houder (Begrip)BrederVermogensrecht
Rdf.jpg