Afsprakenbeheercomponent

ArchiMate-element Afsprakenbeheercomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-0191fa1b-c6f8-50b3-eec9-67ee3ebc697a
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Afsprakenbeheercomponent
Documentatie  : Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.

Toelichting:

Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :