rechtspersoon met een wettelijke taak


Eigenschappen

Voorkeurslabelrechtspersoon met een wettelijke taak
DefinitieEen rechtspersoon die een bij of krachtens een wet geregelde taak uitvoert en die daartoe geheel of gedeeltelijk wordt bekostigd uit de opbrengst van een bij of krachtens een wet ingestelde heffing, met uitzondering van de gemeenten, provincies, waterschappen, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, openbare lichamen voor beroep en bedrijf en openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen uitgezonderd de openbare lichamen en gemeenschappelijke organen waaraan vanwege het Rijk wordt deelgenomen.
Toelichting op definitiebron: Comptabiliteitswet 2016.
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-4621, https://www.begrippenxl.nl/ABDL/nl/page/DEF-4621

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rechtspersoon met een wettelijke taakBreder
rechtspersoon met een wettelijke taakBron van
rechtspersoon met een wettelijke taakGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bestuursorgaan (Begrip)Brederrechtspersoon met een wettelijke taak
waterschap (Begrip)Brederrechtspersoon met een wettelijke taak
Rdf.jpg