RxM00FC02C30000B7EC00000000S_M00FC02C30000B5F400000000S

ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000B7EC00000000S_M00FC02C30000B5F400000000S
Vorm-id  : Id-00daf5f5-fd3a-f82e-6fae-6dab41328d99
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C30000B64800000000S_M00FC02C30000B5F400000000S
ArchiMate-element  : Beoordelen (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 987
Y-coördinaat  : 489
Z-coördinaat  : 16
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :