RxM00FC02C3000239E900000000R_M00FC02C30000D47F00000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BP003-Procesverantwoordelijke > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000239E900000000R_M00FC02C30000D47F00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000239E900000000R_M00FC02C30000D47F00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-00cbca78-e54f-c72f-ca59-95b27d831c42
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BP003-Procesverantwoordelijke
ArchiMate-relatie  : Proceseigenaar VVW is toegewezen aan Monitoren en Analyseren (AssignmentRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000D47B00000000S_M00FC02C30000D47F00000000S (Proceseigenaar VVW)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000BA3300000000S_M00FC02C30000D47F00000000S (Monitoren en Analyseren)
Z-coördinaat  : 67
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :