RxM00FC02C300023E7400000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM01-Overzicht en samenhang Informatiemodellen NEN 3610 > Verbindingslijnen > RxM00FC02C300023E7400000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C300023E7400000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-009aaf0d-e590-a85c-39c8-2021da837ca2
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM01-Overzicht en samenhang Informatiemodellen NEN 3610
ArchiMate-relatie  : NEN 3610 verbijzondert Informatiemodel Geluid (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000D50200000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S (NEN 3610)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000D5B800000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S (Informatiemodel Geluid)
Z-coördinaat  : 27
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :